โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)
หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 ถนนจงถนอม-ไทรน้อย บ้านวัดต้นเชือก  ตำบลบ้านใหม่  อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-8366
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (๒๕๔๘-๒๕๕๖)จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โรงเรียนนำร่อง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครครูผู้ทรงคุณแห่งแผ่นดิน
พรบ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
พรบ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558